(1)
Jupowicz-Ginalska, A.; Szurmiński, Łukasz; Waszkiewicz-Raviv, A. Słowo wstępne Od redaktorów Naukowych Numeru. studia_medioznawcze 2023, 24.