(1)
Więckiewicz-Archacka, M. Nlog, Prawda.org, Blog.art.Pl Pierwsze Niekomercyjne Platformy Blogowe W Polsce I Ich Wpływ Na Rozwój Sieci Blogów. MS 2019, 20, 56-67.