LeśniczakR. (2019). Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego. Studia Medioznawcze, 20(3), 237-246. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.105