WacławczykW. (2019). Dążenie do prawdy a język informacji prasowej. Studia Medioznawcze, 21(1), 429-439. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.149