TworzydłoD., & SzubaP. (2018). Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie. Studia Medioznawcze, 2, 101-113. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.265