Kowalski, T. (2017). Między efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej. Studia Medioznawcze, 4(71), 27–36. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.349