Jupowicz-Ginalska, A. (2017). Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników. Studia Medioznawcze, 4(71), 99–119. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353