Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2017). Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce. Studia Medioznawcze, 4(71), 121–134. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354