JabłonowskiM. (2017). O relacjach Marka z Warszawy z Tomkiem z Krakowa słów kilka…. Studia Medioznawcze, 2(69), 11-18. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.386