SobczakJ., & KakarekoK. (2018). Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.40