SonczykW. (2017). Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914). Studia Medioznawcze, 2(69), 172-175. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402