StępińskaA., NarożnaD., SeclerB., & Jurga-WosikE. (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe. Studia Medioznawcze, 1(68), 11-24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406