Sonczyk, W. (2020). „Zeszyty Prasoznawcze” – analiza zawartości (1957–2012). Metody–tematy–autorzy red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta. Studia Medioznawcze, 1(68), 144–149. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.419