Sonczyk, W. (2018). Damian Guzek Media katolickie w polskim systemie medialnym. Studia Medioznawcze, 1(72), 155–159. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.427