KończakJ. (2016). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Modern futbol a świat kibiców”, Wrocław 18–19 maja 2016. Studia Medioznawcze, 3(66), 146-148. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.458