KostrzewaA. (2018). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.48