Lis, W. (2016). Cel i charakter krytyki prasowej – wybrane aspekty. Studia Medioznawcze, 1(64), 39–53. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.489