Jaskiernia, A., & Głowacki, M. (2016). Wolność i pluralizm mediów w epoce cyfrowej: działalność Rady Europy i Unii Europejskiej w 2015 roku. Studia Medioznawcze, 1(64), 123–133. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.495