Kaszewski, K. (2016). Maria Wojtak Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu. Studia Medioznawcze, 1(64), 155–158. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.499