Brzezińska-Waleszczyk, M. (2015). Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych. Studia Medioznawcze, 4(63), 67–78. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.510