Sonczyk, W. (2015). Jerzy Jastrzębski Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna. Studia Medioznawcze, 1(60), 170–174. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.578