Jabłonowski, M., & Jakubowski, W. (2014). Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji. Studia Medioznawcze, 4(59), 11–24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.584