Bogdanowicz, I. M. (2018). Ogólnopolska konferencja naukowa „Studia i perspektywy medioznawcze. Media a społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania”, Wrocław, 14–15 maja 2018. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.62