Stasiuk-KrajewskaK. (2021). Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu. Studia Medioznawcze, 22(2), 924-936. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.639