Skibińska, A. (2021). Swojscy inni na portalach regionalnych „Gazety Wyborczej” – analiza nagłówków dotyczących Ukraińców z lat 2015–2019. Studia Medioznawcze, 22(3), 1015-1027. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.654