Barlik, J. (2018). Sprawozdanie z 25. Międzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom “A World in Crisis: The Role of Public Relations”, Bled, Słowenia, 5–7 lipca 2018. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.66