Jarosz, M. (2021). Działania aktywistów języka inkluzywnego w mediach społecznościowych a społeczne postrzeganie feminatywów. Studia Medioznawcze, 22(3), 995-1014. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.660