Barlik, J. (2021). Sprawozdanie z 28. Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom Public Relations and Public Risk and Crisis Communication (Słowenia, Bled, online, 2–3 lipca 2021 r.). Studia Medioznawcze, 22(3), 1028-1033. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.662