Tworzydło, D. (2022). Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19. Studia Medioznawcze, 23(1), 1136-1153. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675