Stępniak, K. (2022). Infografika w komunikacji medycznej i naukowej w pandemii COVID-19. Studia Medioznawcze, 23(1), 1113-1135. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.679