Wojcik, K. (2022). Wizerunek i reputacja organizacji: informacyjny i zarządczy potencjał – część II. Studia Medioznawcze, 23(1), 1154-1170. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.682