Gogołek, W. (2022). Big Data o mediach. Dominanty świata mediów. Studia Medioznawcze, 23(2), 1171–1180. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.684