Stępniak, K. (2022). Grzegorz Łęcicki, "Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019". Studia Medioznawcze, 23(2), 1206-1209. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701