Jupowicz-Ginalska, A., Szurmiński, Łukasz, & Waszkiewicz-Raviv, A. (2023). Słowo wstępne od redaktorów naukowych numeru. Studia Medioznawcze, 24(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.3.785