Więckiewicz-Archacka, M. (2019). Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów. Studia Medioznawcze, 20(1), 56-67. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88