JabłonowskiM. O relacjach Marka z Warszawy z Tomkiem z Krakowa słów kilka…. Studia Medioznawcze, v. 2, n. 69, p. 11-18, 1 jun. 2017.