SobczakJ.; KakarekoK. Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta. Studia Medioznawcze, v. 19, n. 4, 19 dez. 2018.