LeśniczakR. Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis. Studia Medioznawcze, v. 19, n. 4, 20 dez. 2018.