KostrzewaA. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018. Studia Medioznawcze, v. 19, n. 4, 20 dez. 2018.