JakubowskiW. Krzysztof Stępniak Fenomen reklamy religijnej. Studia Medioznawcze, v. 19, n. 4, 20 dez. 2018.