BARLIK, J. Sprawozdanie z 25. Międzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom “A World in Crisis: The Role of Public Relations”, Bled, Słowenia, 5–7 lipca 2018. Studia Medioznawcze, v. 19, n. 3, 21 dez. 2018.