WIĘCKIEWICZ-ARCHACKA, M. Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów. Studia Medioznawcze, v. 20, n. 1, p. 56-67, 13 mar. 2019.