Wacławczyk, Wiesław. 2019. Dążenie Do Prawdy a Język Informacji Prasowej. Studia Medioznawcze 21 (1), 429-39. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.149.