Tworzydło, Dariusz, i Przemysław Szuba. 2018. Model Pola Diagnostycznego Jako Element Wsparcia Działań Public Relations W Kryzysie. Studia Medioznawcze 2 (czerwiec), 101-13. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.265.