Ostafiński, Witold. 2021. Wojna Czy Rywalizacja? Techniki Wzajemnej Dyskredytacji Mediów. Studia Medioznawcze 22 (2), 937-47. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.331.