Jupowicz-Ginalska, Anna. 2017. „Frontowe okładki I E-okładki Polskich magazynów a Reakcje czytelników”. Studia Medioznawcze 4 (71):99-119. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353.