Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. 2017. „Poziom Konkurencji Na Rynku Prasy W Polsce”. Studia Medioznawcze 4 (71):121-34. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354.