Sobczak, Jacek, i Ksenia Kakareko. 2018. „Gatunek Dziennikarski Jako Determinanta odpowiedzialności Dziennikarza. Wybrane Aspekty Prawne. Część szósta”. Studia Medioznawcze 19 (4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.40.