Sonczyk, Wiesław. 2017. Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice Czy Wariatki? Obraz Sufrażystek Angielskich W Prasie Polskiej (1911–1914). Studia Medioznawcze 2 (69), 172-75. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402.