Stępińska, Agnieszka, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler, i Jurga-WosikEwa. 2017. „Studenci Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej W Polsce. Motywacje, Oczekiwania I Plany Zawodow”e. Studia Medioznawcze 1 (68), 11-24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406.